دوره ارکیده (کارگاه آنلاین)

550,000 تومان
0فروش
550,000 تومان

بعد از پایان دوره به یک فرد خوشحال، خوشبخت و خوش شانس تبدیل میشی!
7 جلسه آموزشی به همراه سه ماه پشتیبانی
احساس افسردگی و بی حالی داری؟
همش فکرای منفی داری و نمیتونی رو کارات تمرکز کنی؟
میخوای به عشقت برسی؟
میخوای تنبلی نکنی و ارادت رو قوی کنی و به اهدافت برسی؟
میخوای از ته دل خوشحال و راضی باشی؟
به اطرافیانت یا بلاگرا حسودی میکنی؟
خودت رو میشناسی؟
میخوای گذشتت رو جبران کنی و از خاطرات تلخت رها بشی؟

There are no reviews yet.

Be the first to review “دوره ارکیده (کارگاه آنلاین)”