سوابق آموزشی

دارای مدرک :

 • ارشد روانشناسی بالینی
 • دوره مهارتهای زندگی از دانشگاه تهران
 • دوره ۱۱۰ساعته cbt از دانشگاه تهران
 • مدرک بین الملل طرحواره درمانی از آلمان
 • دوره غلبه بر خلق منفی و خلق افسرده از دانشگاه خوارزمی
 • دوره سکس تراپی

 

مدرس در دوره های:

 • دوره های مهارت های زندگی: ارتباط موثر، مدیریت خشم، مهارت همدلی ،افسردگی و…
 • دوره ازدواج موفق
 • دوره روابط عاطفی
 • دوره شکست عاطفی
 • دوره جذابیت
 • دوره ۷مین زندگی
 • دوره پیش از ازدواج

Share this project: